0         100        200      300m

Op het kaartje ziet u met een gearceerde rand het reusachtige terrein, dat op de berghelling liggend, uit het dal (onderaan, op het kaartje) konstant stijgend ruim 500 m verder omhoog reikt. Op de onderste helft van het terrein zijn tussen loofhoutstroken en -bossages grote open gedeelten, die als maaivelden en veeweiden gebruikt worden. In de bovenste helft bestaat de begroeiïng uit dicht bos, afgewisseld met kleinere open plekken. Hoe verder naar boven, hoe groter het percentage naaldhout, hoofdzakelijk sparren, wordt.

Voor nieuwe campinggasten zijn de volgende details belangrijk: Vanaf de caravan-parkeerplaats bij de dam in de beek (linksonder op het kaartje) rijdt u zowat 600 m stroomopwaarts verder het Leobengraben-dal in, tot kort voor een oud boerenhuis. Hier slaat de Helio-Carinthia-oprit naar links af en slingert 1,5 km langs de zonnige zuidhelling van de Pressingberg omhoog naar het centrum van het naturistenpark, het 180 m hoger gelegen huis "Schoberhube". Dat komt neer op een gemiddelde stijging van 15%, zodat de onverharde weg voor iedere auto goed berijdbaar is, maar dan wel LANGZAAM rijdend in de 1e versnelling !

(filmpje tonen, 736 KB)
.
Voor modern uitgeruste wandelaars en automobilisten heeft de aftakking van de B-99 het Leobengraben-dal in bij de Leobner Wirt de GPS-positie E 13° 36,219' / N 46° 56,332' en de inrit van onze weg, omhoog naar ons huis met de receptie, vindt u op positie E 13° 38,038' / N 46° 55,549' .
home