panorama-opname in een 6-beds huisje

In Helio-Carinthia kunt u uit 2 types stabiele houten huisjes kiezen. Het zijn dubbel­wandige hutten met één ruimte onder een lessenaar­dak en met een vloeroppervlak van 10 resp. 14 m². Door de prak­ti­sche in­de­ling beschikt u in het kleine type over 4, in het grote­re, wintervaste houten huisje over 6 vast ingebouwde slaapplaatsen in vast ingebouwde etagebedden.

De huisjes lig­gen op ca. 1200 m boven NAP in groepjes van drie ver­spreid in het cen­trum van het natu­risten­park. Tussen de huisjes is een mini­mum af­stand van ca. 15 m, vaak ook veel meer.

De inrichting van de huisjes is even eenvoudig als doelmatig: kleren­kast, tafel met krukjes, een stel tuin- en lig­stoelen en verder gor­dijnen, sp­ie­gel, stoffer en blik. Aange­zien er in de huisjes géén stro­mend water is, hebben ze een aan­recht met ­waskom, water­ka­n en em­mer; daar boven een extra hangkastje voor klein servies­goed. Een 2-pits elektrokoker en het komplete serviesgoed met pannen en bestek is inbegrepen. De kooien bo­ven el­kaar zijn van schuimrubber ma­tras­sen voorzien. De huisjes hebben een 230 volt stroom­aan­slui­ting, met zekering tot 10A.

Beddegoed, dekens en hoofdkussens enz. moeten de huurders zelf meebrengen. Op bestelling kunnen we tegen een geringe vergoeding dekens en ook hoofdkussen ter beschikking stellen, maar bed­linnen moet ook dan door de huurder zelf meegebracht worden.

Vanaf 01-03-2008 hanteren wij een geheel nieuw tariefschema. De huurprijs van een huisje inkludeert de verblijfs­kosten voor 2 personen, het bewonen van een huisje door minder dan 2 per­sonen ver­min­dert de huurprijs niet !
Nadere gegevens vindt u in de aktuele prijslijst, via de link onderaan deze pagina.

Gedurende de maanden juli en augustus wordt per week (of een veelvoud daar­van) ver­huurd en wel van zaterdag 15 uur aan het begin tot zaterdag 10 uur aan het einde van de huurperiode. Binnen 14 dagen na bevestiging van de reservering dient tenminste de helft van de huursom op een Helio-Carinthia-konto te zijn gestort. Eerst na ontvangst van deze betaling wordt de reservering van kracht. Anders heeft de camping-leiding het recht na verstrijken van deze termijn het huisje elders te verhuren. Het resterende huurbedrag is nog voor de over­name van het huisje te betalen.

home

De prijslijst vindt u onder "overige"